Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Aryan 2004 Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.aryan.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek.
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni webáruházunknak, figyelmesen olvasd el Általános Szerződési Feltételeinket és csak abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

Üzemeltetői tárhelyszolgáltatói – eladói adatok

A szolgáltató neve: Aryan 2004 Kft.
A szolgáltató székhelye: 6600 Szentes, Nyár u. 19.
Cégjegyzékszám: 06-09-009378
Telefonszám: +36/30-383-2023
E-mail: info@aryan.hu
Adószám: 13326304-1-06
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU05-1206 6007-0010 8967-0010 0004 ♦ SWIFT/BIC kód: UBRTHUHB ♦ Bank címe: Raiffeisen Bank
Okt. nyilvántartási szám: B/2020/005229
Kapcsolat: Csizmadia Ágnes
Bankszámlaszám: 12066007-00108967-00100004
Szerződés nyelve: magyar
Webáruház domainje: www.termeszetgyogyaszkepzes.hu, Társoldalak: www.aryan.hu, www.csizmadiaagnes.hu, www.ayurvedakepzes.hu 
Elektronikus elérhetőség: info@aryan.hu


Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat a korábbit módosítva, 2016. július 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, árakra vonatkozó tudnivalók

A megjelenített termékek-oktatási csomagok kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, a törvényben előírtak szerint a cégre vonatkozó éves forgalom alapján alanyi adó mentesek. A tananyag csomagok Oktatási Portálból, megadott jelszóval való belépést biztosítva elérhetők. Előre utalás után.
A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék-oktatási csomagok nevét, a tananyag vázlat szerű leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek-oktatási csomagok adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelhetnek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználóit az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A termékek / szolgáltatások adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek.

Rendelési információk, rendelés menete

Felhasználó regisztrációját követően bejelentkezve megkezdheti a vásárlást.
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát beállítja.
Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. – módosíthatja is azt.
Felhasználó megadja a személyes adatokat és a címet, telefonszámot, e-mail címet.
Felhasználó elfogadja az általános szerződési feltételeket, annak elolvasása után.
Felhasználó elfogadja az adatkezelési szabályzatot, annak elfogadása után.
Felhasználó véglegesít a megrendelem gomb lenyomásával – ezzel megrendelte a kiválasztott tananyag csomagot

Hozzáférés a tananyaghoz  a következő :

  • regisztráció után díjbekérőt küldünk
  • a díjbekérő utalással, vagy bankkártyával történő kiegyenlítése után 24 órán belül megnyitjuk az Oktatási Portálunkat. A vásárló a befizetett kurzusához e-mailben egy belépési kódot kap, mellyel hozzáférése lesz az adott tananyag csomaghoz.
  • a tananyag csomag ezzel átadásra került
  • Ezzel egyidőben egy navigáló e-mail levelet küldünk Start levél néven.  E levélben lépésenként megtervezzük a tanulás menetét, mely segítségként szolgál. Szerződésben rögzítjük a képzés során a Felekre nézve szükséges pontokat.

Fizetési módok:

  • Átutalással a díjbekérőn megadottak szerint
  • Bankkártyás fizetéssel a díjbekérőn megadottak szerint
  • Készpénzes fizetéssel, a központunkban – ezzel esetleg a helyi megrendelők élnek –

Szállítási költség: 

Nincs, mert nincs szállítás.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése a díjbekérőn minden költséget tartalmaz.A számla elektronikusan – emailben –  az utalás beérkezése után megtörténik
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.


A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása 8 és 17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja a megrendelését.
Általános teljesítési határidő: a díjbekérőn szereplő összeg átutalásától  számított 24 órán belül. Mivel a termék szellemi, előre elkészített tananyagcsomag,  ezért nem fordulhat elő, hogy nem áll a rendelkezésre a megrendeléskor. A Szolgáltató így tudja vállalni a mindenkori 24 órán belüli teljesítést.

Ha időközben valamely képzés a Szolgáltató hibájából, vagy az azt felügyelő Hatóság indítványozására meghiúsulna, akkor a Szolgáltató a Felhasználót haladéktalanul köteles tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges  vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.


Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog az online oktatási tananyag csomag esetén az alábbiak szerint :

A Fogyasztó a megrendelése előtt és közvetlen után kérhet a tananyag részleteibe betekintést, mielőtt az átutalást, vagy egyéb kifizetést megindítja. Kérheti az utalást megelőzően is és az utalást követően rögtön, a saját felhasználó kódjának kiküldése előtt a megrendelés leadásának időpontjában, azzal egyszerre.  A betekintés a saját rendszerünkön keresztül online működik a saját kódunk felhasználásával képernyő megosztással. Ezzel lehetőséget adunk a nem tetszés, vagy egyéb kifogás miatti elállási jogra,  14 napos átgondolási időt, indoklás nélküli elállást biztosítunk.  Az online tananyagcsomag a saját felhasználói kód átvétele pillanatától nem bizonyíthatóan letölthető és továbbiakban felhasználható. Az elállás tehát a saját felhasználói kód átvétele után  már nem releváns, hiszen nem igazolható a hasznosításra való letöltés, azaz a szolgáltatás elállás utáni tulajdonban tartása. Mivel nem visszaküldhető terméket vásárol, hanem online letölthető tananyag csomagot.

Tehát a biztonságos vásárlás a tananyag betekintéssel a teljes csomag megtekintésével az elállási jog igényének érvényesítésével a 14 napos határidővel a felhasználói kód átadása előtt minden regisztrált vásárlót megillet!

Ez időben, vagy a megrendelés leadása előtt is, előzetes időpont egyeztetéssel a Szolgáltató konzultációs lehetőséget is biztosít, személyes találkozó formájában a tananyagok személyes megtekintése céljából.

A felhasználói kód átvétele után, már nem áll módunkban az elállási jog érvényesítése!

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket amennyiben már kifizette, a Szolgáltató visszautalja a betekintés után, a saját kód kiadása előtt, vagy, ha még nem fizette ki, és úgy szeretne betekintést, akkor ha úgy ítéli meg, egyszerűen eláll a fizetési kötelezettsége alól, így nem véglegesíti a szerződést.

Ekkor a Szolgáltató és a Fogyasztó között nem lép életbe a megkezdett szerződés. Kiegyenlítés hiányában a megrendelés megsemmisül.

Előre kifizetett tananyagcsomag esetén a Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszajelez, hogy a kifizetett tananyagcsomagra nem tart igényt.

Fogyasztó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszajelezni.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. Az elállás után a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

  • ha a betekintés után 14 nap elteltével kéri az elállási jogot
  • Ha megkapta a saját felhasználói kódját, és utána kéri az elállási jog érvényesítését
  • Ha nem olvasta el figyelmesen az általános szerződési feltételekben írtakat, és nem tudja a jogait, és így eltérő igényeket támaszt a Szolgáltató felé

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított és 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó elektronikus úton a termék-oktatási csomagot megrendeli.


A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

A kellékszavatosságban két fogalmat tárgyalhatunk: javítás és csere.

A Fogyasztó a webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

„Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. „

Az online tananyagok esetén, a csere nem megoldható a fenti elállás joga c. fejezetben rögzítettek szerint. A javítás iránti igény személyes konzultáció kérésével kerül megoldásra egyéni egyeztetéssel. A tananyag elkészítése az Állami Vizsga Kp. által megadottak szerinti, így azt átírni nem áll módunkban. Viszont a Fogyasztó egyéni kéréseit kielégítve felajánlunk a tanulási idő alatt egy előre egyeztetett időpontban egy konzultációt, melyben segítjük a számára javítási igény felmerülését okozó tananyag teljes megértését. Annak írásos formában történő kiegészítését. A képzés ideje alatt egy ilyen konzultáció igényelhető díjmentesen. Amennyiben több konzultációt igényel a Felhasználó, úgy azok díjait külön szerzősésben rögzítjük

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.Termékszavatossági igényként Fogyasztót kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Mivel a Szolgáltató nem forgalmaz ingó dolgokat, ezért e pont nem releváns

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mivel a Szolgáltató nem forgalmaz tartós fogyasztási cikkeket,  ezért e pont nem releváns

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Mivel a Szolgáltató nem forgalmaz tartós fogyasztási cikkeket, ingóságokat, ezért e pont nem releváns

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


Panaszkezelés rendje

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Web: http://bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


Szerzői jogok

A web-es felületünkről, és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. Oktatási Portálunk anyagai szerzői jogvédelem alatt állnak. Azt kimásolni, további –nem a Fogyasztó oktatását célzó – egyéb jogcímen felhasználni tilos! Másolás, sokszorosítás, elektronikus úton való terjesztés, akár a teljes anyagra, akár annak részleteire vonatkozóan is tilos!

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire és az azokkal képzett másodlagos domain nevekre. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.